top of page

Vi gjør bærekraft enkelt

20210919_153220.jpg

Systemet som forenkler og tilgjengeliggjør bærekraftsmålinger for alle små og mellomstore virksomheter.

Hvorfor bærekraftsmåling?

En bærekraftmåling indikerer hvordan virksomheten styres innen den økonomiske dimensjon, den sosiale dimensjonen og miljø dimensjonen. Dette er informasjon som vil ha betydning for flere av virksomhetens interessenter i årene fremover. Dette kan særlig gjelde bankforbindelser, tilsatte og aksjonærer. I 2026 kan virksomheter forvente rapporteringsplikt på bærekraft, også i små og mellomstore bedrifter.

Bærekraftmåling av virksomheter kan kreve modning av flere aktørers tankesett.

 

For de virksomhetene som ikke vet hvordan de skal starte på bærekraftarbeidet, kan en måling av egen virksomhet ihht denne metoden være en god kick-start, og en fin ramme for det videre arbeidet.

For virksomheter som allerede har startet bærekraftarbeidet, vil denne målingen indikere virksomhetens grad av bærekraft og resultat av tiltak og strategier. 

Uavhengig av virksomheters status vil de som bærekraftmåles ihht denne metoden, gis et rammeverk for dokumenterbare bærekraftindikatorer, og et utgangspunkt for å definere konkrete forbedringstiltak.

forside_metode_lysbakgrunn.png

Metode

Metoden som ligger til grunn for denne bærekraftmålingen bygger på United Cities’s metode for måling av byer og samfunn og kan sees i sammenheng med FNs bærekraftmål (SDG Social development goals) og ESG (environmental, social, governance) GRI (Global Reporting Initiative) TCFD (Task Force on Climate related Financial Disclosure) og NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard). Metoden konkretiserer bærekraft i små og mellomstore virksomheter for den økonomiske dimensjonen, miljø dimensjonen og den sosiale dimensjonen innen kategorier som består av indikatorer.

 

Metode for bærekraftmålinger av virksomheter, er komplementær til metode for måling av bærekraft i byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt i FN-regi.

Rapport

Resultatet av en bærekraftmåling, indikerer nåtidsbildet til virksomheten og presenteres illustrativt i en «sol» samt per indikator i en bærekraftrapport. Ved gjentakende målinger vil endringer fremkomme ved sammenligning av score fra en periode til neste.

mockup-oppsett_r8me-rapport.png

Våre samarbeidspartnere

logo.png
MRF_logo_pos+(1).png
OiER_Logo.png
black_text_logo.png
fi_logo_color+grey.png

PILOTKUNDE

SMBer vil i større grad enn tidligere være avhengig av å kunne dokumentere ansvarlig virksomhetsstyring for å tiltrekke seg kapital. En standardisert, enkel og datadrevet måling av bærekraft i bedrifter vil kunne bidra til å gi potensielle investorer et balansert og ikke villedende beslutningsgrunnlag

- CEO Folkeinvest, Øyvind Fries

Kontakt
bottom of page