top of page

Instruksjoner for nedlastning av:


A06/07 - Avstemmingsinformasjon for innsendt a-melding

Det skal lastes ned A06/07 skjema for de 12 siste månedene, én for hver måned. Det er viktig at det hukes av både for status arbeidsforhold og spesifisering per person. Gå til punkt 7. for mer detaljer eller følg hele beskrivelsen.

1.  Gå til Altinn og logg inn

2.  Velg virksomheten din som aktør

3.  Velg alle skjema, i topp menyen

4.  Søk etter skjema A06 eller A07 i søk-baren

5.  Klikk på Avstemmingsinformasjon A06

altinn_a06_steg3.png
Altinn skjermdump 4_edited.jpg

6.  Bestill rapport ved å trykke på knappen Start tjeneste

Altinn skjermdump 5.png

7.  Bestill avstemmingsinformasjon for de 12 siste måndene ved å fylle ut følgende:

  • År / Fra og med / Til og med: De siste 12 måndene - ta for deg én og én måned

  • Velg format og versjon av rapporten: XML-format v.2.2

  • Huk av for både: Status på arbeidsforhold rapportert denne måneden og Opplysninger for inntekt, forskuddstrekk og fradrag, spesifisert per person

Skjermbilde 2022-08-30 kl. 16.26.26.png

8.  Gjenta for de siste 12 månedene
9.  Kontroller skjemaet
10.  Send inn
11.  Gå tilbake til innboks og vent til du får tilsendt skjemaene (kan ta noen minutter)
12. Åpne melding: A07 Avstemmingsinnformasjon for år xxxx, måned xx - xx

Altinn-skjermdump-7.jpg

13.  Last ned ved å klikke på linken avstemmingsinfo.pdf


14. Gjenta for de siste 12 måndene.

bottom of page